loader image
O MNIE         O KANCELARII         USŁUGI        PORADY PRAWNE        PRO BONO        KONTAKT

O MNIE        O KANCELARII         USŁUGI        PORADY PRAWNE        PRO BONO        KONTAKT

Klient biznesowy

 

Prawo karne-gospodarcze

  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi
  • reprezentowanie członków organów spółek kapitałowych w zakresie ich odpowiedzialności karnej
  • pranie brudnych pieniędzy
  • korupcja
  • wyprowadzanie majątku spółki
  • oszustwa
  • wyłudzenia środków z dotacji
  • przestępstwa karno-skarbowe (przemyt papierosów, alkoholu)
  • karuzele VAT
  • reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania

 

Spółki

  • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych
  • rejestracja spółek w KRS
  • doradztwo prawne i podatkowe
  • przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek
  • bieżąca obsługa prawna spółek
  • ogłoszenie upadłości spółki

 

Prawo gospodarcze

  • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  • kompleksowe doradztwo prawne
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów
  • windykacja należności
  • prowadzenie negocjacji oraz mediacji
  • prowadzenie postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji

Sukcesja przedsiębiorstw

  • audyt i analiza prawo-podatkowa przedsiębiorstwa
  • opracowanie planu sukcesji przedsiębiorstwa
  • założenie i rejestracja nowej spółki lub zmiany w dotychczasowej
  • stałe doradztwo prawne i podatkowe
  • obsługa księgowa nowego podmiotu

 

Prawo podatkowe

  • stałe doradztwo podatkowe podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja przed organami podatkowymi
  • odwołania od decyzji organów podatkowych
  • nieujawnione dochody

 

RODO

  • audyt działalności gospodarczej Klienta
  • analiza ryzyka i zagrożeń w zakresie ochrony danych osobowych
  • przygotowanie koncepcji wdrożenia systemu ochrony danych osobowych
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikacja już istniejącej
  • kompleksowe wdrożenie procedur faktycznych i prawnych zgodnych z RODO
  • szkolenie kadry zarządzającej

START-UP

  • doradztwo prawne i podatkowe
  • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego
  • rejestracja Spółki
  • negocjowanie umowy inwestycyjnej
  • bieżąca obsługa prawna i księgowa
  • wirtualny adres

Klient biznesowy

 

Prawo karne-gospodarcze

  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwami gospodarczymi
  • reprezentowanie członków organów spółek kapitałowych w zakresie ich odpowiedzialności karnej
  • pranie brudnych pieniędzy
  • korupcja
  • wyprowadzanie majątku spółki
  • oszustwa
  • wyłudzenia środków z dotacji
  • przestępstwa karno-skarbowe (przemyt papierosów, alkoholu)
  • karuzele VAT
  • reprezentowanie podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania

 

Prawo gospodarcze

  • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  • kompleksowe doradztwo prawne
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów
  • windykacja należności
  • prowadzenie negocjacji oraz mediacji
  • prowadzenie postępowań sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji

 

RODO

  • audyt działalności gospodarczej Klienta
  • analiza ryzyka i zagrożeń w zakresie ochrony danych osobowych
  • przygotowanie koncepcji wdrożenia systemu ochrony danych osobowych
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz weryfikacja już istniejącej
  • kompleksowe wdrożenie procedur faktycznych i prawnych zgodnych z RODO
  • szkolenie kadry zarządzającej

 

Spółki

  • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych
  • rejestracja spółek w KRS
  • doradztwo prawne i podatkowe
  • przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek
  • bieżąca obsługa prawna spółek
  • ogłoszenie upadłości spółki

Sukcesja przedsiębiorstw

  • audyt i analiza prawo-podatkowa przedsiębiorstwa
  • opracowanie planu sukcesji przedsiębiorstwa
  • założenie i rejestracja nowej spółki lub zmiany w dotychczasowej
  • stałe doradztwo prawne i podatkowe
  • obsługa księgowa nowego podmiotu

START-UP

  • doradztwo prawne i podatkowe
  • pozyskiwanie finansowania zewnętrznego
  • rejestracja Spółki
  • negocjowanie umowy inwestycyjnej
  • bieżąca obsługa prawna i księgowa
  • wirtualny adres

 

Prawo podatkowe

  • stałe doradztwo podatkowe podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja przed organami podatkowymi
  • odwołania od decyzji organów podatkowych
  • nieujawnione dochody

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Andrzej Gawecki
ul. Młyńska 4/5
61-729 Poznań
NIP:779 229 62 95

Projekt i wykonanie: THXman