loader image
O MNIE         O KANCELARII         USŁUGI        PORADY PRAWNE        PRO BONO        KONTAKT

O MNIE        O KANCELARII         USŁUGI        PORADY PRAWNE        PRO BONO        KONTAKT

Klient indywidualny

Prawo karne

  • przestępstwa związane z posiadaniem i obrotem narkotykami
  • przestępstwa przeciwko mieniu
  • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (spowodowanie wypadku w komunikacji, kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego)
  • przestępczość zorganizowana (udział w zorganizowanej grupie przestępczej)
  • przestępczość gospodarcza – przestępstwa tzw. „white collar crimes”
  • sprawy o wykroczenia (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przekroczenie prędkości)
  • postępowanie wykonawcze
  • sprawy karno-skarbowe
  • zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
  • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniach sądowych

  

Prawo cywilne

  • sprawy rodzinne (rozwód i separacja, alimenty, opieka nad dzieckiem, rozdzielność majątkowa)
  • sprawy spadkowe
  • sprawy odszkodowawcze (szkody majątkowe i osobiste, błędy medyczne, odmowa wypłaty ubezpieczenia)
  • ochrona dóbr osobistych
  • windykacja należności
  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Prawo administracyjne

  • sprawy związane z uzyskaniem odszkodowań za szkodę powstałą w wyniku bezprawnych decyzji administracyjnych
  • sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • sprawy związane z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
  • sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów
  • sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • sprawy związane z uzyskaniem licencji, koncesji, decyzji oraz pozwoleń
  • sporządzanie wniosków, skarg, zażaleń oraz odwołań

Klient indywidualny

Prawo karne

  • przestępstwa związane z posiadaniem i obrotem narkotykami
  • przestępstwa przeciwko mieniu
  • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu
  • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (spowodowanie wypadku w komunikacji, kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego)
  • przestępczość zorganizowana (udział w zorganizowanej grupie przestępczej)
  • przestępczość gospodarcza – przestępstwa tzw. „white collar crimes”
  • sprawy o wykroczenia (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, przekroczenie prędkości)
  • postępowanie wykonawcze
  • sprawy karno-skarbowe
  • zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
  • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniach sądowych

  

Prawo cywilne

  • sprawy rodzinne (rozwód i separacja, alimenty, opieka nad dzieckiem, rozdzielność majątkowa)
  • sprawy spadkowe
  • sprawy odszkodowawcze (szkody majątkowe i osobiste, błędy medyczne, odmowa wypłaty ubezpieczenia)
  • ochrona dóbr osobistych
  • windykacja należności
  • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Prawo administracyjne

  • sprawy związane z uzyskaniem odszkodowań za szkodę powstałą w wyniku bezprawnych decyzji administracyjnych
  • sprawy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • sprawy związane z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
  • sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów
  • sprawy związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę
  • sprawy związane z uzyskaniem licencji, koncesji, decyzji oraz pozwoleń
  • sporządzanie wniosków, skarg, zażaleń oraz odwołań

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Andrzej Gawecki
ul. Młyńska 4/5
61-729 Poznań
NIP:779 229 62 95

Projekt i wykonanie: THXman